Uspješno završen projekt implementacije ABIS bankarskog sistema i spajanja dviju banaka

Objavljeno:  29.09.2016
Objavljeno:  29.09.2016

ABIS kockePING d.o.o. Sarajevo je uspješno završio projekt implementacije ABIS bankarskog core sistema i pripajanja Moja Banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci DD Zenica.

Investiciono-komercijalna banka DD Zenica i Moja Banka d.d. Sarajevo su za informacionu podršku za osnovno poslovanje banke odabrale domaćeg partnera PING d.o.o. Sarajevo i njegov napredni bankarski informacioni sistem ABIS. Projekt spajanja banaka, kao jednu od ključnih aktivnosti, je podrazumijevao implementaciju sistema ABIS i migraciju podataka.

 „Pripajanje Moja Banke IK Banci za nas je bio projekt od velikog značaja. Formirali smo jaku domaću banku koja će zadovoljiti potrebe naših klijenata i građana. PING se pokazao kao pouzdan partner odgovarajući na sve izazove sa kojima smo se susreli u toku projekta implementacije informacionog sistema i migracije podataka.“ Edin Mujagić – izvršni direktor IK Banke.

Zbog kompleksnosti projekta i tačno definisanih rokova, upravljanje i realizacija planiranih aktivnosti su bili ključni za uspješno pripajanje i funkcionisanje banke.

„Iz ugla IT-a spajanje dvije banke i osiguranje da banka na određeni datum nastavi normalno funkcionisati je veliki izazov. Na polju implementacije osnovnog informacionog sistema imali smo izvrsnu saradnju sa partnerom. Posebno smo zadovoljni visokim nivoom usluge i stručnosti uposlenika PING-a i sa tim kako je cjelokupan posao organizovan i vođen.“ Selma Banjanović – Direktor Direkcije za IT IK Banke.

„Drago nam je što je Banka prepoznala PING kao partnera i izabrala ABIS sistem za podršku core bankarskom poslovanju. Posebno smo zadovoljni što je projekt pripajanja Moja Banke IK Banci završen u planiranom roku. Ovakvi projekti zahtijevaju aktivno učešće svih strana i sve odluke, poslovno-organizacione ili tehničke, se moraju brzo donositi i realizovati. U tom pogledu članovi projektnog tima obje banke su pokazali fleksibilnost i susretljivost, te smo veoma efikasno iznalazili rješenja za sve izazove na projektu.“ Zejnil Hadžimusić  - vođa projekta ispred PING d.o.o Sarajevo.