PING na Microsoft NetWork 8 konferenciji

Objavljeno:  06.04.2018
Objavljeno:  06.04.2018
Neum.jpg

PING Software & Services će u sklopu Microsoft NetWork 8 konferencije uzeti svoje učešće sa prezentacijom na temu „Government Service Bus u BiH - Uspostava zajedničkog interoperabilnog informacionog sistema koristeći BizTalk Server“.

U toku predavanja saznat ćete kako novouspostavljeni Interoperabilni Informacioni Sistem (IIS), koristeći Microsoft rješenja i usluge, integriše širok spektar različitih baza podataka, servisa i registara institucija sa područja cijele BiH u jedinstvenu platformu, te na koji način institucije mogu povećati nivo upotrebe postojećih informacija i efikasnost poslovanja.

Microsoft NetWork 8 konferencija održava se u Neumu - hotel Grand, u periodu  18. - 20.04.2018. godine. PING prezentaciji mogu prisustvovati svi učesnici konferencije, a ista će se održati 20.04.2018. godine u terminu 10.00 - 10.45 sati.