Želite li unaprijediti efikasnost i usklađenost vašeg procesa upravljanja rizicima?

Objavljeno:  29.11.2023
Objavljeno:  29.11.2023

Operational Risk Management


PING Risk Manager je funkcionalno bogato, jednostavano i intuitivno softversko rješenje za upravljanje operativnim rizikom na nivou cijele organizacije. Rješenje uveliko pojednostavljuje procesa upravljanja operativnim rizikom kroz centralizovanu evidenciju i prikupljanje događaja i efekata na nivou cijele organizacije. Pruža funkcionalnosti za efikasno planiranje i sprovedbu povezanih aktivnosti, kao što su planovi kontrole sa pridruženim aktivnostima, te omogućuje jednostavnu analizu efekata, troškova i koristi.  Poseban modul rješenja je namjenjen upravljanju eksternalizovanim (outsoursing) aranžmanima, ugovorima i poslovnim subjektima.

 

Zašto PING Risk Manager?

Optimizirajte proces evidencije i praćenja događaja: Budite u toku sa svim važnim događajima u vašoj organizaciji. Brzo i jednostavno sortirajte, pretražujte, te pristupite ključnim informacijama o događajima u samo nekoliko sekundi. S lakoćom vodite evidenciju, ažurirajte podatke i pažljivo procjenjujte rezultate svake akcije koju poduzmete.

Uštedite vrijeme i smanjite greške: Rješenje nudi alate koji ne samo da povećavaju efikasnost, već i smanjuju greške, olakšavajući kompletan proces upravljanja operativnim rizicima.

Saradnja i obavještenja: Unaprijedite komunikaciju svog tima. Komentarišite aktivnosti, učitavajte ključne datoteke i dobijajte obavještenja o bitnim promjenama.

Upravljajte eksternalizovanim (outsoursing) aranžmanima: Olakšajte proces ugovaranja sa partnerima i ispunite regulatorne zahtjeve povezane sa istim. Prepoznajte moguće izazove i rješavate brige prije nego što eskaliraju.

Brz pristup podacima za poslovno odlučivanje: Uvid u relevantne informacije na događajima, efektima i drugim entitetima za poslovno odlučivanje i kreiranje adekvatnih akcija, te potrebni izvještaji za poslovno izvještavanje i regulatornu usklađenost.

Integracijske opcije za automatizaciju procesa: Rješenje se integriše sa PING Anti Fraud modulom, ali i sa drugim sistemima, za automatizaciju prikupljanja događaja, pružajući dodatni nivo sigurnosti i zaštite.

Za prezentaciju i demo rješenja molimo vas da nas kontaktirate ovdje.