PING uspješno implementirao projekat u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Objavljeno:  02.06.2020
Objavljeno:  02.06.2020

PING je uspješno završio projekat implementacije elektronskog sistema za podnošenje finansijskih izvještaja i postupanje sa podacima iz finansijskih izvještaja sudija i tužilaca za Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Ova komponenta, kao dio integralnog Pravosudnog informacionog sistema, omogućava standardizirano evidentiranje, obradu i praćenje svih relevantnih podataka o godišnjim finansijskim izvještajima sudija i tužilaca u BiH.

Uspješnom implementacijom ove komponente doprinijeli smo jačanju pravne sigurnosti u BiH kao i osiguranju profesionalizma i jačanja odgovornosti pravosuđa u BiH.                           

PING više od dva desetljeća predano pruža usluge razvoja softverskih rješenja po zahtjevu korisnika. Partneri smo klijentima koji tek pokreću poslovanje, malim i srednjim organizacijama, te velikim privrednim, finansijskim i vladinim organizacijama. Posvećeni smo izgradnji dugoročnog partnerskog odnosa i posebno smo ponosni na usluge podrške u održavanju i daljem razvoju implementiranih rješenja.