BANKARSKI PROIZVODI


ELBA

Jedna platforma. Svi kanali i uređaji. Jedinstveno iskustvo Digitalnog Bankarstva.ELBA Platforma Digitalnog Bankarstva

ELBA Platforma Digitalnog Bankarstva omogućava bankama da svojim klijentima ponude jedinstveno iskustvo digitalnog bankarstva, kroz sve kanale i sektore, istovremeno nudeći mogućnosti za integraciju sa partnerima u digitalni finansijski ekosistem za jednostavna plaćanja i usluge. Platforma nudi kompletnu podršku u planiranju, kreiranju i održavanju usluga digitalnog bankarstva, prilagođenih različitim potrebama svojih klijenata, od pojedinaca do neovisnih preduzetnika, preduzeća i kompanija, a sve putem jedne platforme.

Platforma pruža temelje za stvaranje jedinstvenog digitalnog iskustva u radu s bankom, putem weba, mobilnih uređaja, prodavanica ili drugih željenih mjesta za kontakt.

ELBA je vodeća domaća platforma za digitalno bankarstvo koja bankama omogućava da korisnicima pruže jedinstveno iskustvo vođenja i realizacije finansijskih operacija. Od samog početka i prve verzije iz 2002. godine, opredjeljeni smo da kroz konstantnu usredotočenost na razvoj platforme, novih i relevantnih funkcionalnosti, ali i kroz integraciju sa drugim akterima, podržimo i osnažimo naše klijente na putu ka digitalizaciji poslovanja.

Za prezentaciju i demo rješenja molimo vas da nas kontaktirate ovdje.


Fraud Analytics

Čuvar vaše digitalne transformacije!

PING Fraud Analytics je Big Data analitička platforma koja putem real-time rule engina, a kroz integraciju sa digitalnim kanalima banke, prati i prepoznaje značajne događaje u realnom vremenu sa ciljem prevencije prevara.

Fokusirajući se na pojedinačnog klijenta, sa sposobnošću učenja kako bi se na vrijeme prepoznali novi rizici i oblici prevare, te spriječilo blokiranje legitimnih transakcija i prepoznale one koje samo izgledaju kao takve, rješenje banci omogućuje centraliziranu automatizaciju anti-fraud procesa za sve digitalne kanale, usklađenost sa regulatornim zahtjevima te u konačnici pruža korisnicima sigurno i ugodno iskustvo podižući nivo sigurnosti digitalnih kanala na najviši nivo.

Kao add-on ELBA Digitalne platforme rješenje implementira monitoring ključnih događaja u realnom vremenu i kreira kontinuiran profil rizika klijenta.

                            PING Fraud Analytics


Za prezentaciju i demo rješenja molimo vas da nas kontaktirate ovdje.                           

ABIS

ABIS je napredni bankarski informacioni sistem izrađen sa svrhom da pruži punu podršku u poslovanju moderne banke u skladu sa stalnim zahtjevima okruženja.

Prednosti

Ušteda vremena

ABIS je integralni sistem koji objedinjuje i povezuje sve interne procese, koji su u potpunosti uvezani u jednu cjelinu, što banci povećava funkcionalnost i briše prostorne granice.

Povrat investicije

ABIS je zasigurno rješenje koje povećava ukupnu korisnost posjedovanja (TBO) i smanjuje ukupne troškove posjedovanja (TCO), te samim tim nedvojbeno vraća uložena sredstva.

Podrška menadžmentu

ABIS može da doprinese rastu i poslovnom uspjehu banke nudeći provjerene i dostupne informacije. Zahvaljujući svojoj integraciji i međusobnoj povezanosti podsistema, menadžment je u stanju da u svakom momentu sagleda stanje u svojoj poslovnoj organizaciji, te donese ispravne i pravovremene odluke.

Pogled naprijed

ABIS prati promjene u bankarskom poslovanju, razvija se u skladu sa potrebama i planovima banke.

Sigurnost i jednostavnost korištenja

ABIS koristi više nivoa i mehanizama zaštite podataka. Svaki korisnik ima na raposlaganju samo one module sistema koji su mu dodijeljeni za rad; maske i pregledi na jednostavan način pokrivaju poslovne potrebe uz primjenu kontrolnih mehanizama propisanih poslovnim procedurama

Funkcionalnosti

ABIS je rješenje koje nudi:

Kvalitetnije i brže obavljanje poslova banke – pokriva sve ključne aspekte bankarskog poslovanja
Dobijanje tačnih i pravovremenih informacija za donošenje poslovnih odluka
Sliku banke iz menadžerske perspektive
Sliku (profil) klijenta
Punu koordinaciju dijelova banke - informaciono povezivanje svih organizacionih jedinica u jedinstven i ažuran sistem
Mogućnost kombinovanja (modularnost) i nadogradnje aplikativnih modula u integralan sistem
Tehnološki moderan sistem, spreman na lagan prelazak u nove načine
Poslovanja (Internet, E-Commerce i dr.)
Usklađenost poslovanja sa preporukama nadležnih institucija za poslovanje banaka

ABIS struktura

ABIS je sastavljen iz podsistema od kojih je svaki namijenjen za podršku različitih ključnih skupova poslovnih funkcija u banci. Svaki podsistem je sastavljen iz velikog broja modula koji se po potrebi uključuju u sistem (standardni set i opcije).

ABIS bs

Osim bankarskih poslova uz ABIS se nudi i podrška za opšte poslove (kadrovska evidencija, obračun plaća, evidencija stalnih sredstava, obrada ulaznih/izlaznih računa).

ABIS nudi i aplikativne module za vezu sa sistemima elektronskog bankarstva i procesnim centrima kartičnog poslovanja.

Za prezentaciju i demo rješenja molimo vas da nas kontaktirate ovdje.              

bMind

bMind predstavlja integralno Business Intelligence rješenje za banke koje pruža podršku za sve nivoe odlučivanja, jednostavno je za korištenje i integraciju sa postojećim bankarskim informacionim sistemom.

Riječ je o naprednom, već izgrađenom softverskom paketu, koji se veoma brzo implementira i integriše u postojeći bankarski informacioni sistem, uz veoma male rizike i početna ulaganja. bMind data warehouse kao centralno skladište podataka omogućuje ulaz podataka iz heterogenih core bankarskih sistema, te drugih aplikacija i odjela banke. Podaci u bMind data warehouse dizajnirani su u logički skup podataka koji predstavlja finansijske podatke bankarskog sistema na način koji je blizak poslovnoj strani. Finansijski i drugi podaci se zatim mogu posmatrati iz različitih perspektiva bitnih za analizu bankarskog poslovanja, kao što su pogled kroz različite vremenske periode, kroz strukturu bankarskih proizvoda, kroz kontni plan i slično.

bMind je razvijen na Oracle Business Intelligence tehnologiji te nudi mogućnost postepenog razvoja i rasta sistema poslovne inteligencije u banci u zavisnosti od poslovnih potreba što uveliko smanjuje ukupne troškove posjedovanja - TCO.

 bMind omogućava:

podršku rukovodstvu banke za brzo i kvalitetno donošenje odluka na svim nivoima na osnovu pouzdanih, kompletnih i pravovremenih informacija jednostavno predstavljenih
praćenje poslovne performanse kroz praćenje odgovarajućih indikatora
jedinstvena struktura za pristup i analizu podataka prispjelih iz različitih izvora
integracija podataka iz različitih sistema i aplikacija ostvaruje značajna smanjenja vremena i resursa potrebnih za administraciju skladišta podataka (data warehouse)
bMind

Za prezentaciju i demo rješenja molimo vas da nas kontaktirate ovdje.